Εργοστάσιο

Weaving Workshop
Cutting Room

Εργαστήριο Υφαντικής

Αίθουσα κοπής

Sewing Area
Packing Room

Χώρος Ραπτικής

Αίθουσα συσκευασίας

Warehouse
Workshop

Αποθήκη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ