Εργοστάσιο

Εργαστήριο Υφαντικής
Αίθουσα κοπής

Εργαστήριο Υφαντικής

Αίθουσα κοπής

Χώρος Ραπτικής
Αίθουσα συσκευασίας

Χώρος Ραπτικής

Αίθουσα συσκευασίας

Αποθήκη
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Αποθήκη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ